|   ورود   |   جمعه 04 فروردين 1396 |
 
 
تکریم ارباب رجوع
مطلبی ثبت نگردیده است.

                               منشور اخلاقي كاركنان شهرداري منطقه يك زنجان


                 همانا كاري كه بر عهده تو است طعمه اي برايت نيست بلكه امانتي است برگردنت .   امام علي (ع )


كاركنان و مسئولان شهرداري منطقه يك با ايمان به خداوند متعال  و پيروي از دستورات دين مبين اسلام و با محور قرار دادن خدمت به مردم و اعتقاد به خشنودي ايزد يكتا و رعايت سه اصل:

                                 خرد در بينش      مدارا  در  روش      كرامت در منش

در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع    نكات زير را نصب العين خود قرار داده و بر رعايت آنها تلاش مينمايند:

1-      رعايت نظم وانضباط ؛ ادب ؛ نزاكت و اخلاق اسلامي با مراجعان به جهت حفظ كرامت انساني                                    

2-      داشتن صبر ؛ حوصله و متانت  در رسيدگي به مشكلات مراجعان و حفظ نظم و آرامش در محيط كاري

3-      رعايت وقت شناسي با حضور به موقع در محل كار و انجام وظايف براساس زمان بندي مشخص

4-      پرهيز از هرگونه تبعيض در توزيع امكانات و فرصت ها با اجتناب از پذيرش توصيه و سفارش

5-      داشتن التزام عملي در جهت اجراي قوانين و مقررات و حفظ نظام اداري

6-      تلاش براي ارائه خدمات در مطلوب ترين شكل

7-      حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به شهروندان و شهرداري در حد عالي

8-      براي گسترش فرهنگ پاسخگو بودن به ارباب رجوع و ارائه اطلاعات صحيح به ايشان به عنوان بستررتعالي فرد وشهرداري

        9-     جلب رضايت ارباب رجوع با هدف ايجاد تحول ماندگار و مثبت در شهرداري و مجموعه  كاركنان

      10 -   صرفه جويي و ممانعت از اسراف در امكانات و اموال دولتي با استفاده منطقي و اصولي از بيت المال   

11-   تلاش براي كسب مهارت و افزايش توان شغلي و علمي

12-   جديت در حذف تشريفات اضافي و اقدامات غير ضروري

13-   انتقاد پذيربودن و استقبال از نظرات و انتقادات مراجعان وشهروندان به منظور بهبود وضعيت كاري