|   ورود   |   دوشنبه 01 آبان 1396 |
 
 
پروژه های منطقه

اهم آمار پروژه هاي عمرانی منطقه یک 

ترمیم و لکه گیری و روکش آسفالت :

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در فروردین ماه : 1313.86تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه دراردیبهشت ماه: 3389.3تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه درخرداد ماه:3334.53 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در تير ماه 2444.1 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه درمرداد ماه: 2395.20 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه درشهريور ماه: 3281 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه درمهر ماه : 2521.750 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در آبان ماه : 1260 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در آذر ماه : 633 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در دي ماه : 41.090 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه در بهمن ماه : 248.890 تن

-        ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح معابر منطقه دراسفند ماه :  620.130 تن

-        روکش آسفالت در آزادگان خیابان دی:260تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت در آزادگان خیابان تیر:347تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت دراسلام آباد16متری عابدینی:1374تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت دراسلام آباد16متری حنیفه لو:498تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت دراسلام آباد حدفاصل خیابانهای محمدولی محمدی و حسین حسنی:153 تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت  باند شرقی بلوار نرگس كوي فرهنگ : 1328تن(فینیشر)

-        روکش آسفالت  باند غربی بلوار نرگس كوي فرهنگ ( حد فاصل نيلوفر 6 تا تقاطع بلوار فهميده): 750 تن(فينيشر)

-        روکش آسفالت  باند غربی بلوار نرگس( حد فاصل 35 متري عاصم زنجاني تا  نيلوفر 6:2187 تن (فينيشر)

-        آسفالت ضلع غربي بلوار زيتون (حدفاصل شهرك غرب و شهرك الهيه) :1642 تن (فينيشر)

-        آسفالت تقاطع نرگس و35 متري عاصم زنجاني:326 تن (فينيشر)

-        روكش آسفالت خيابان هاي ياس – رز 6 – پامچال كوي فرهنگ :2311 تن (فينيشر)

-        روکش آسفالت باند شرقی خیابان یاس كوي فرهنگ :252تن (فینیشر)

-        آسفالت خيابانهاي ضلع جنوبي تالاركيميا (18متري كميل الهيه) : 370تن(فینیشر)

-        روكش آسفالت ورودي جاده تهم: 255 تن (فينيشر)

-        آسفالت ضلع شرقي بلوار دانشجو : 432.100 تن (فينيشر)

-        آسفالت داخل محوطه راهنمايي و رانندگي: 235.430 تن (فينيشر)

-        آسفالت علوم پايه انتهاي عارف 10 (تجاري علوم پايه): 234.400 تن (فينيشر)

-        آسفالت بزرگراه شهيد شهرياري : 1219 تن (فينيشر)

-        آسفالت خيابان كميل 1 شهرك الهيه : 319.010 تن (فينيشر)

-        آسفالت ضلع شمالي ميدان ارتش و مابين خيابانهاي 4 و 5 غربي شهرك كارمندان : 89.680 (فينيشر)

بلوار سرداران شهید:

-        پیاده روسازی ضلع غربی بلوار سرداران شهید حدفاصل میدان کو هنورد تا هتل سپهر:1050 متر مربع

-   جدولگذاری ضلع غربی بلوار سرداران شهید حدفاصل میدان کو هنورد تا هتل سپهر:270 متر طول نهرایستاده- 330 متر طول تک جدول

-        پوشش كانال ضلع شرقی بلوار سرداران شهید با دهانه 4.5 متر بطول 31.2 متر

-        کفسازی کانال بلوار سرداران شهید:183مترطول

-        اجرای دیوار سنگی کانال بلوار سرداران شهید:25 مترطول

شهرك كارمندان :

-        اجراي تك جدول پارك جوان :55 متر طول

-        تخريب و باز سازي نهر ايستاده ضلع شمالي 13 شرقي :280 مترطول

-        اجراي تك جدول حد فاصل خبابان هاي 4 و 5 غربي شهرك كارمندان :40 مترطول

-        اجراي تك جدول ضلع شرقي بلوار مهدوي :530 متر طول

-        تخريب و بازسازي كانيو ضلع شرقي بلوار مهدوي: 35 متر طول

-        اجراي تك جدول حد فاصل خيابان هاي 9 و10 غربي:70 متر طول

-        تخريب و بازسازي تك جدول  در خيابانهاي 6و 7 و 8 شرقي و بلوار مهدوي :290 متر

-   اجراي نهر ايستاده حد فاصل فاز 3 و اراضي ثبت تخريب و بازسازي نهر ايستاده در خيابانهاي 12 غربي و 13 شرقي شهرك كارمندان : 629 متر

-        تخريب و بازسازي نهر 15 سانتي خيابان 9 غربي : 10 متر

-        پیاده روسازی پارك جوان : 1480 متر مربع

-        پیاده روسازی پشت بانك ملي: 42 متر مربع

-        پياده رو سازي بلوار مهدوي با سنگ هليا : 3210  متر مربع

-        پياده رو سازي پارك ميلاد  : 150 متر مربع

-        پارك ميلاد بتن ريزي كف محل بازي كودكان : 65 متر مكعب

-        بتن ريزي پياده رو فاز 3خيابانهاي6و7و8شرقي : 22 متر مكعب

-        پوشش كانال حدفاصل فاز3 كارمندان  و اراضي ثبت : 320 مترطول

-        نصب كفپوش گرانولي در پارك ميلاد :650 متر مربع

-        نصب الاكلنگ و تاب بزرگ و كوچك و سرسره پارك جوان : 4 دستگاه

-        پي كني و اجراي فنداسيون و نصب چراغ روشنايي فضاي سبز فاز 1 خيابان دوم غربي : 15 عدد

-        نصب سنگ دال فاز 3 خيابان 12 شرقي  و تقاطع بلوار مهدوي و خيابان اول شرقي: 17 عدد

-        نصب دريچه فلزی خيابان 8 فاز 3 و خيابان 12 شرقي : 3 عدد

-        نصب سطل زباله پارك ميلاد : 5 عدد

علوم پايه :

-        اجراي پياده رو در بوستان عارف و خيابان عارف 5 : 415 متر مربع

-        اجراي  تك جدول در بوستان عارف و خيابان عارف 2 : 67 متر

شهرك امیرکبیر و كوي دانشگاهيان :

-        پیاده روسازی حدفاصل میدان امیرکبیر تا ورودی جاده دواسب:900مترمربع

-       پياده رو سازي شهرك امير كبير خيابان انديشه 3 با سنگ هليا:400 متر مربع

-        تخريب و بازسازي تك جدول رفيوژ وسط ( بالاتر از ميدان امير كبير):  1100 مترطول

-        اجراي تك جدول خيابان شمشيري اطراف فضاي سبز : 402 متر

-        بتن ريزي فونداسيون پايه چراغ روشنايي فضاي سبز خيابان كرامت : 7 مورد

-        پوشش كانال : 182.5 متر

-        تخریب و بازسازی نهرايستاده درحکمت پنج: 90 متر طول

-        تخریب و بازسازی کانیوودرحکمت پنج:60متر طول

-        تخریب و بازسازی کانیوودرحکمت چهار: 233متر طول

-        اجراي تك جدول ضلع غربي بلوار صياد شيرازي بالاتر از ميدان اميركبير:100 متر طول

كوي قائم و جاده شهرك :

-   تخريب و باز سازي تك جدول و كانيوو و نهر ايستاده در خيابانهاي قائم 11 – 13-و معين 2 وبلوار والفجر :564متر طول

-        پياده رو سازي حد فاصل ظفر تا زير گذر قائم با سنگ هليا: 1500 متر مربع

-        پياده رو سازي خيابان قائم 13 جاده شهرك با سنگ هليا :650 متر مربع

-        اجراي سنگ مالون در  فضاي سبز مابين قائم 13 و خيابان اول شهرك : 70 متر مكعب

-        اجراي تك جدول در خيابان قائم 13 : 200 متر

-        تخريب و بازسازي تك جدول ضلع شمال غربي زيرگذر قائم : 15 متر

-        احداث نهر ايستاده در جاده شهرك مابين  آپارتمان قائم1 و خيابان قائم 8 : 10 متر

-        تخريب و بازسازي نهر ايستاده در بلوار والفجر : 210 متر

-        تخريب و بازسازي نهر 15 سانتي در كوي قائم خيابان معين 4 : 7 متر

-        بتن ريزي كف نهر در خيابان بدر سوم : 175 متر

-        اجراي پلكان سنگي ضلع شرقي بلوار والفجر : 3 مورد

-        بتن ريزي فونداسيون پايه چراغ روشنايي در فضاي سبز مابين قائم 13 .و خيابان اول شهرك : 24 مورد

-        نصب سنگ دال در خيابان خيبر : 1 عدد

-        نصب دريچه فلزی در خيابان خيبر : 1 عدد

-        نصب دريچه فلزی در زيرگذر كوي قائم : 4 عدد

زنجان کوه :

-   اجراي تك جدول : 1200 مترطول – اجرای دیوار  سنگی: 1000 متر مکعب – مخلوط ریزی :3800 متر مکعب – لاشه چینی : 200 متر مکعب – خاک برداری : 200 متر مکعب- اجراي كانيو 400 مترطول-

-        اجرای پياده روبا سنگ (ورقه اي)  : 860 مترمربع

-        اجراي كانال : 40 مترطول

-        پوشش كانال : 40 مترطول

اراضی پائین کوه :

-        اجرای نهر ایستاده داخل محوطه راهور:91مترطول

-        اجرای تک جدول داخل محوطه راهور:350مترطول

-        جدول گذاری در رفیوژ وسط بلوار دانشجو مقابل سایت امام(ره) : 510مترطول(تک جدول)

-   اجرای تک جدول مقابل آپارتمانهای آفتاب و خيابانهاي ميلاد 8 و11 و 14و 15و 23 و ميثاق 5 بلوار ملاصدرا روبروي كلنيك شفا وبلوار دانشجو پياده رو ضلع شرقي پارك محله اي پشت برج معلم و اجراي جدول در بلوار شريعتي بالاتر از پل وليعصر :1223 متر

-        تخریب و بازسازی کانیوو در خيابان هاي ميثاق 4و24و میلاد2و11 : 637 مترطول

-        اجراي كانيوو در ضلع شمالي مسجد امام رضا(ع) و خيابان ميلاد 2 وميثاق 1 : 175 متر

-        تخريب و بتن ريزي كف كانيوو در اراضي پايين كوه خيابانهاي  ميثاق 15 و 6 : 67 متر

-   تخریب و بازسازی تک جدول در بلوار ملاصدرا رفيوژ وسط حدفاصل ميدان شورا وتقاطع پليس و روبروي هنرستان فني و حرفه اي الزهرا و خيابانهاي ميثاق 6و15و16و22و23و25وميلاد12 : 1184 متر طول

-   تخريب بازسازي تك جدول و نهر ايستاده در خيابان هاي ميثاق 14 و 23 وميلاد 8 و14و11 و15 و9 و ضلع جنوبي مجتمع دانش – ضلع جنوبي استخر وليعصر و بلوار دانشجو : 736 متر طول

-        تخريب وبازسازي جدول 20 سانتي در خيابان ميثاق 25 : 25 متر

-        اجراي نهر ايستاده در خيابان ميثاق 4 : 15 متر

-        تخريب و بازسازي نهر ايستاده درخيابان ميثاق 24 : 10 متر

-        تخريب و بازسازي نهر خوابيده درخيابان ميثاق 22 : 20 متر

-        اجراي نهر 15 سانتي در ضلع شمالي مسجد امام رضا(ع) و خيابانهاي ميلاد 11 و ميثاق 1و2 : 103 متر

-        تخريب و بازسازي نهر 15 سانتي در خيابانهاي ميثاق 3و4و6و15و24 : 202 متر

-   پياده رو سازي در بلوار شريعتي بالاتر از پل وليعصر و بلوار ملاصدرا روبروي هنرستان فني و حرفه اي : 190 مترمربع

-        اجراي پيور سرعت گير در بلوار شريعتي بالاتر از پل وليعصر(عج) : 84 متر طول

-        پياده رو سازي با سنگ هليا در ضلع غربي بلوار شريعتي و بلوار دانشجو : 2182 مترمربع

-        نصب سطل زباله در خيابان ميثاق 6 : 2 عدد

-        نصب دريچه فلزي در خيابان ميثاق 6 : 1 عدد

-        نصب سنگ دال در بلوار شريعتي بالاتر از پل وليعصر و اراضي پايين كوه روبروي مجتمع آفتاب : 8 عدد

-        نصب پل فلزي در خيابانهاي ميثاق 6 و 11 : 2 عدد

-        پوشش كانال ضلع شرقي بلوار دانشجو : 300 مترطول

-        پوشش كانال پشت برج معلم : 110 مترطول

زیبا شهر :

-        اجراي نهر ايستاده فضاي سبز پشت مسجد امام سجاد(ع) :197.6 متر طول

-        اجراي تك جدول فضاي سبز پشت مسجد امام سجاد(ع) : 1491 متر طول

-        اجراي پياده رو سازي  فضاي سبز پشت مسجد امام سجاد(ع) : 450 مترمربع

-        اجرای  دیواره و كف سازي کانال ضلع شرقي بلوار عميد زنجاني : 547 مترطول

-        تخریب و بازسازی کانیوودرشیرازی یک غربی:100متر طول

-        تخريب بازسازي تك جدول و كانيو در خيابان هاي شيرازي 7 و21 و اشتري غربي:76 متر طول

-        اجراي تك جدول در زيبا شهر بلوار عميدزنجاني و  خيابان شيرازي 3 : 24 متر

-   تخريب و اجراي تك جدول در بلوار صيادشيرازي و روبروي آبفا و خيابانهاي  ناصر اشتري و شيرازي 7 :  105 متر

-        تخريب واجراي نهر ايستاده در خيابانهاي شيرازي 3  و 7  : 25 متر

-        اجراي كانيوو در خيابان شيرازي 7  : 35 متر

-        تخريب وباز سازي نهر 15 سانتي در خيابانهاي شيرازي 18 و 20و22 : 50 متر

-        پياده رو سازي ضلع شرقي بلوار صياد شيرازي و ضلع غربي بلوار عميد زنجاني: 2960 مترمربع

-        نصب تابلو خيابان اشتري شرقي  : 2 عدد

-        نصب سنگ دال در بلوار صياد شيرازي و بلوار عميدزنجاني : 9 عدد

-        نصب دريچه فلزي در ابتداي بلوار صيادشيرازي :1 عدد

اسلام آباد وکوی سعیدیه :

-        تخريب و بازسازي نهر ايستاده در خيابان شاپور مصطفوي

-        تخريب و بازسازي نهر ايستاده در خيابان جبار جهانگيري

-        تخريب و بازسازي تك جدول در خيابان هاي عيسي محمد لو  و فتح اله عابديني : 83 متر

-        تخريب و بازسازي كانيوو در  كوي سعيديه كوچه هدايتي : 84 متر

-        تخریب و بازسازی کانیوو در خیابان شاپور مصطفوی:720متر طول

-   تخریب و بازسازی نهرایستاده در خیابان هاي  شاپور مصطفوی و مرتضي باقري و كوي سعيديه كوچه هدايتي:572 متر طول

-   تخریب و بازسازی نهرایستاده و تك جدول و كانيو در خيابانهاي نوروزي –نجفي –عبدالهي-دستغيب :1892 متر طول

-        تخريب و بازسازي نهر 15سانتي در خيابان هاي  رحمان امامي و شهيدگودرزي و 16 متري عابديني : 67 متر

-        نصب دريچه فلزي در خيابان مدني : 2 عدد

کوی فرهنگ :

-        پارک نسترن19کوی فرهنگ بازسازی نهرایستاده:200مترطول

-        پیاده روسازی 850مترمربع

-        اجرای تک جدول:365مترطول

-        تخریب و بازسازی نهر ایستاده در اتوبان گلستان (حد فاصل میدان سپاه تا ميدان مديريت : 200مترطول

-        تخریب و بازسازی نهر ایستاده در خیابانهای نیلوفر 2-نسترن3-نسترن19-نسترن20: 1381مترطول

-   تخريب بازسازي و اجراي تك جدول و نهر ايستاده در خيابان هاي ياس – پامچال – سنبل1و 2 و3– نيلوفر 4 و 11 و13و20 – نرگس – انتهاي سنبلها – رز1و5 و6 – خيابان شقايق جنوبي  :1736 متر طول

-   تخريب و بازسازي تك جدول مابين نيلوفر 5و6 و  خيابانهاي  نيلوفر 5 و6 و اطلس 2 و ميدان مديريت كوي فرهنگ مقابل پمپ بنزين و خيابانهاي نسترن16و 20 و تقاطع بلوار نرگس و كوي صدرا و ميدان گلها و خيابان شبنم و خيابان اطلس 3 و پارك گلها : 1168 متر

-        تخريب و بازسازي نهر 20 سانتي  در خيابانهاي ياسمن 1و2 :  40 متر

-        تخريب و بازسازي نهر 15 سانتي در كوي فرهنگ خيابان رز 5  : 12 متر

-        تخريب و بازسازي كانيوو در خيابانهاي رز 5 و ياسمن 1 و اطلس 3   : 175 متر

-        تخريب و بازسازي كانيوو در حدفاصل خيابانهاي نيلوفر 5و6  و سنبل 1 : 100 متر

-        اجراي فونداسيون چراغهاي روشنايي در كوي فرهنگ فضاي سبز مابين خيابان هاي نسترن 20و19 : 11 مورد

-        پي كني ونصب تابلو راهنماي مسير اتوبان گلستان : 24  عدد

-   نصب سنگ دال در خيابان هاي نيلوفر 17 و ياسمن 4 و نسترن 20 و اتوبان گلستان و ميدان مديريت مقابل پمپ بنزين : 18 عدد

-        نصب دريچه فلزي در خيابانهاي نيلوفر 17 و نسترن 20 : 3 عدد

-        نصب سرسره در پارك گلها :  2 عدد

-        احداث و كف سازي كانال انتهاي اطلس ها : 120 متر طول

-        احداث و كف سازي كانال خيابان ياسمن 5 غربي : 145 مترطول

-        پوشش كانال انتهاي اطلس ها : 500 مترطول

-        پوشش كانال شبنم : 210 مترطول

الهیه :

-        اجرای نهر خوابیده در خیابان نخل:42متر طول

-   تخريب بازسازي تك جدول و نهر ايستاده در خيابان هاي بشير 2 و5 و14 و همت 3 و4 – خيابان غزال – سبلان شرقي- تابش شرقي – ميثم 2 غربي – 18 متري بشير موسوي – 18 متري جميل و عمار و 18 ماري همت :2600 متر طول

-   تخريب و بازسازي نهر ايستاده در خيابان غزال دوم و خيابانهاي عطار3و 4 و ميدان پليس (روبروي كلانتري 14) و خيابان اكبر بيگدلي و مابين الهيه و شهرك غرب ابتداي جاده تهم و خيابانهاي كميل 4 و جنت 4 و خيابان 18 متري نور و خيابان 18 متري كميل و خيابانهاي همت 2و3: 1382 متر

-        پوشش نهر ايستاده ابتداي جاده تهم با سنگ دال : 22 متر

-        اجراي نهر 20 سانتي  در خيابان عطار سوم : 50 متر

-        تخريب و بازسازي كانيوو در خيابان زيتون4 : 80 متر

-   تخريب و بازسازي تك جدول روبروي آتش نشاني و خيابان 18 متري بشير موسوي و سمیه دوم شرقی و سماء5 و اکبر بیگدلی و سبلان غربی و 18 متری جمیل و زیتون و عطار سوم و کمیل1و 3و 4 و 12متری کمیل و 18متری همت و همت1 و همت2 غربی و نیکویی 1 و خيابان مابين همت 12 و 13 و35 متري عاصم زنجاني و پیام سوم شرقی و خيابان سبلان شرقي و ميدانهای عمار و نیایش و ميدان پليس (روبروي كلانتري 14) : 1058 متر

-   تخريب و باز سازي نهر 15 سانتي در خيابانهای جنت 6 غربي و سمیه 2 شرقی و سماء3و5 و میثم 1 و همت 12و13 : 95 متر

-   تخريب و بازسازي كانيوو مابين الهيه و شهرك غرب (ابتداي جاده تهم) و خيابانهای حديث دوم غربي و کمیل 1 و پیام سوم شرقی و همت 1 و 12 غربی و همت 6 غربی و نیکویی1 و سماء 3 : 334 متر

-   بتن ريزي فونداسيون پايه چراغ روشنايي در شهرك الهيه خيابان عطار سوم و ميدان مقابل كلانتري 14 : 19 مورد

-        پياده رو سازي روبروي آتش نشاني : 27 متر مربع

-   نصب سنگ دال در خيابانهای غزال دوم و 18 متری کمیل و زیتون 4 و 18متری بشیر موسوی نبش 12 متری سمیه و 12متری جمیل و 18 متری نور و جنت 4 و بشیر یکم و جنت6 و زیتون3شرقی و ورودی جاده تهم(شهرک غرب) و میدان عمار و ميدان روبروی کلانتری14 : 86 عدد

-   نصب دريچه فلزی در خيابانهاي كميل 1و2و3و4 و خيابانهای 18 متري جميل و  18 متري نور و زيتون دوم و  غزال و ميدان نور و ميدان ياس و ميدان نيايش :  17 عدد

-        نصب تابلو در ميادين شهرك : 22 عدد

آزادگان و مجتمع ادارات :

-        تخريب و باز سازي نهر ايستاده فلكه آزادگان و آزادگان شمالي:520 متر طول

-         اجرای پیور در راستگرد مقابل دادسرا : 45 متر مربع

فجر و نصر و شاهد :

-        اجراي كانيوو در شهرك نصر - ضلع شرقي فلكه نصر : 10 متر

كوي گلستان اندیشه :

-   تخريب و بازسازي تك جدول در انديشه خيابان پرديس يكم و بزرگراه شهيد شهرياري و ادامه  رفيوژ بلوار ملاصدرا (تقاطع ورودي كوي) : 110 متر

-        نصب سنگ دال در تقاطع بلوار ملاصدرا و بزرگراه شهيد شهرياري : 48 عدد

-        نصب دريچه فلزي در تقاطع بلوار ملاصدرا و بزرگراه شهيد شهرياري: 13 عدد

-        نصب پل فلزي در بزرگراه شهيد شهرياري : 2 عدد

-        نصب تابلوی راهنمایی در بزرگراه شهيد شهرياري : 14 عدد

کمربندی شمالی (22 بهمن) :

-   تخریب و بازسازی تک جدول در کمربندی شمالی ضلع شمال شرقي و شمال غربي زير گذر قائم و مابين ميدان مدرس و ميدان ارتش: 77 متر

-        نصب سنگ دال در راستگرد ضلع شمال شرقي روگذر وليعصر (عج) : 2 عدد

-        نصب دريچه فلزي در میدان مدرس : 2 عدد