|   ورود   |   جمعه 04 فروردين 1396 |
 
 
اطلاعات آماری

 

عملكردشهرداري منطقه يك زنجان - 6 ماهه اول سال   1393

اداره خدمات شهري منطقه

بخش اطلاعات جامع عملكردي

رديف

عنوان

مقدار -  تعداد

توضيحات

1

جمع آوري وحمل زباله

6/20323 تن

يك دستگاه فان 30دستگاه خاور

2

جمع آوري و حمل خاك و نخاله

6944 تن

سطح منطقه

3

جمع آوري و حمل لجن

6/7737 تن

سطح منطقه

4

جاروكشي و رفت و روب

بطور تقريبي

489800000 متر مربع

5

حمل شاخه و برگ و نخاله فضاي سبز

3844 تن

سطح منطقه

6

رفع آبگرفتگي ها

589 مورد

سطح منطقه

7

شستشوي ولايروبي انهار سرپوشيده

-----

ابن بند  تحت پوشش عمراني شهرداري مركز مي باشد

8

شستشوي جداول و رفيوژها

325 كيلومتر

سطح منطقه

9

شستشوي سطلهاي زباله مكانيزه - عدد

1129 مورد

كوي اسلام آباد و كوي انديشه وكليه گاري دستي هاي سطح منطقه

10

شستشوي مقابل مدارس(معابر، جداول، جوي، سرعت گيرها، خط كشي عابرپياده، تابلو ها)

-----

مقابل 68موردمدرسه مدارس سطح منطقه و13 موردنيزدرسطح منطقه شستشوي داخل محوطه مدارس

11

شستشوي جوي آب

3645 خيابان

سطح منطقه

12

پاكسازي تصادف

2015 مورد

سطح منطقه

13

برداشت نخاله عمراني

3720 تن

سطح منطقه

14

جمع آوري لاشه حيوانات

1035 مورد

سطح منطقه

15

بازديد پايان كار 100%– موارد امورشهر

106 مورد

شهركهاي اقماري

16

اخطار نخاله

501 مورد

سطح منطقه

17

رنگ آميزي مبلمان شهري و مدارس در سطح منطقه بمناسبت استقبال ازبهار93

نقاشي

3735مترمربع

رنگ آميزي مدارس جانثار و نبوت كارمندان و انقلاب اسلامي 13آبان اسلام آباد - نرده هاي جاده بهشت زهرا (س) و جداول پاركهاي همت و عاصم زنجاني و امام سجاد(ع) و ارم و اسلام آباد

18

تسطيح زمين باير توسط لودر

-----

تسطيح 130 كيلومتر و نخاله برداري  سطح منطقه

19

تسطيح زمين باير توسط بابكت

-----

تسطيح 150 كيلومتر و نخاله برداري  سطح منطقه

20

همكاري با عمراني و تاسيسات ( تعداد نيرو)

202 نفر نيرو

 

21

همكاري با زير سازي(تعداد نيرو و ماشين آلات)

-----

لودر بابكت- خاور تانكر آب- نيروي انساني

22

حمل نخاله پيمانكار

5/45 تن

كوي نصر

23

همكاري با نهادها و ارگانها و اداره جات و سازمانها

112 نفر نيرو

ستاد اقامه نمازجمعه- اجرائيات- سازمان موتوري-        اداره ترافيك- زيرسازي- همياري-