|   ورود   |   جمعه 04 فروردين 1396 |
 
 
آموزش شهروندی

                                                                       مدارك لازم جهت اخذ پروانه ساختماني

درخواست كتبي __كپي سند مالكيت شش دانگ__كپي شناسنامه مالك يا وكيل قانوني 

در صورت نبودن حدود اربعه و مساحت اعلامي در سند مالكيت و تعريض در معابر ارائه كروكي نقشه برداري و سند اصلاح شده پس از اعمال خط پروژه الزامي است .

تعهد عدم حذف پاركينگ

                                  مدارك  لازم جهت تمديد مهلت پروانه ، اصلاح پروانه و گواهي عدم خلافي

درخواست كتبي __كپي سند مالكيت شش دانگ __ كپي شناسنامه ساختمان __كپي شناسنامه مالك

گزارشات مهندس ناظر با توجه به پيشرفت عمليات ساختماني كه به تأييد نظام مهندسي رسيده باشد .

در صورت تخلف از پروانه پس از ارجاع به كميسيون ماده صد قانون شهرداري مطابق حكم صادره عمل خواهد شد .

                                                      

مدارك لازم جهت دريافت مجوز تعميرات

                      درخواست كتبي__كپي سند مالكيت شش دانگ__كپي شناسنامه مالك  يا مالكين 

                                                                             مدارك لازم جهت دريافت گواهي پايان كار

درخواست كتبي  __كپي سند مالكيت شش دانگ__كپي شناسنامه مالك __كپي شناسنامه مالك

گزارشات مهندس ناظر با توجه به اتمام عمليات ساختماني كه به تأييد نظام مهندسي رسيده باشد .

پاسخ استعلام آتش نشاني                                                                                                                

  • درصورت تخلف از پروانه پس از ارجاع به كميسيون ماده صد قانون شهرداري مطابق حكم صادره عمل خواهد شد .
  • در صورت مغايرت نقشه اجرايي با وضعيت ساختمان ارائه پلان پاركينگ الزامي است .

 

مدارك لازم جهت دريافت پاسخ استعلام دفترخانه ها  و بانك ها

كپي سند مالكيت شش دانگ __كپي شناسنامه مالك __كپي پروانه ، پايانكار ،فيش نوسازي

در صورتي كه مالك در قيد حيات نباشد گواهي حصر وراثت ارائه شود

مدارك لازم جهت دريافت پاسخ استعلام اصناف

كپي سند مالكيت __ كپي اجاره نامه __فيش نوسازي __ كپي پروانه ، پايانكار  __كپي جواز كسب قبلي__يك قطعه 3*4

در صورت استيجاري بودن مالك ارائه رضايت نامه مالك الزامي است .

 

                                                                                 توضيحات

     مدت اعتبار پروانه پنج سال مي باشد كه مي بايستي قبل از اتمام يك سال پس از تاريخ صدور براي تمديد مراجعه گردد .

     صدور پروانه اصلاحي تا يك سال پس از صدور پروانه مقدور نخواهد بود .

                                                                               تذكرات مهم 

* قبل از صدور پروانه مالك حق انجام هيچگونه عمليات ساختماني را ندارد .

 * قبل از انجام هر گونه خاكبرداري و گود برداري اخذ نظر سازمان بازيافت الزامي است .

* صدور هر گونه پاسخ منوط به تسويه حساب كامل با شهرداري مي باشد .

******************************************************

  برخي از قوانین سد معابر:

   برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها تمام معابر و شوارع و خیابانها ، پارکها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداریها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.

الف) تعریف سد معبر:

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گرددبه طوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد    در جایی دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد . در واقع طبق اصل 40 قانون اساسی ایران «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

ب) مصادیق سد معبر

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل  کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری استفاده می کنند  ممنوع است نام برد . اینگونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پاركها و باغهاي عمومي را فراهم آورد كه در اين راستاشهرداري موظف است راسا به توسط مامورين خود اقذام نمايد.

مواردي از آنچه مالك و ناظر بايد بداند :

1 - مالک مکلف است برای حفاری در سطح پیاده رو یا سواره رو به منظور کابل کشی و یا لوله کشی و یا نظایر آن قبلا از شهرداری پروانه دریافت و در صورت برخورد به کابل برق، لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هرگونه خساراتی که بر اثر عملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده

 2- مالک مکلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی کتبا تقاضای تعیین بر و کف نموده وبر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد.

 3- مالک مکلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید.

 4- چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بنای قدیمی قبل از انجام عملیات ساختمانی، تخریب بنا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است.

5- مالک مکلف است در هنگام پی کنی و گودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر مهندس ناظر بعمل آورد و اگر در اثر سهل انگاری خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد کلیه مسئولیت ها متوجه مالک خواهد بود.

 6- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کار ساختمانی  نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. در مواردیکه اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالک مکلف است قبلا اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد. 

7- چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تکمیل ساختمان خود ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد.